Company Owned Dealer Operated (CODO)

Company Owned Dealer Operated (CODO)

Do you have the drive to be a part of The Orange Station's dealership network in Peninsular Malaysia?

BHPetrol is looking for committed and energetic entrepreneurs to deliver positive experiences to all our customers – each time and at every fill.

We encourage potential business partners who meet the following requirements to become our station dealers:

 • Malaysian citizen.
 • Aged between 25 – 45 years old.
 • Must be prepared to operate the service station 24 hours a day as a sole proprietor on full-time, hands-on basis.
 • Minimum SPM education. Degree holders are encouraged to apply.
 • Computer literate with understanding of finance.
 • Must be customer and service focused. Experience in service industry is an advantage.
 • Should be financially sound with minimum Bank Guarantee of RM150,000 – RM200,000 and working capital of RM500,000 – RM700,000.
 • Able to attend a five-week, full time training programme.
 • All dealership licences are subject to final approval by MDTCA (Ministry of Domestic Trade and Consumers Affairs).
 • Able to demonstrate commitment and motivation.
 • BHPetrol reserves the right to allocate candidate’s capability to site’s potential.

If you have the drive to join our team, please go to https://www.bhpetrol.com.my/start-a-bhpetrol-station/ to download BHPetrol Dealer Recruitment Form. Send the recruitment form with recent photograph to orange@bhpetrol.com.my Or

Retail Dealership Application
Boustead Petroleum Marketing Sdn Bhd
Level 15 Surian Tower,
No. 1 Jalan PJU 7/3,
Mutiara Damansara,
47810 Petaling Jaya.

Only short listed candidates will be notified.

Adakah anda berkelayakan menjadi sebahagian daripada rangkaian pengusaha Stesen Oren di Semenanjung Malaysia?

Bhpetrol sedang mencari usahawan yang komited, bertenaga dan bersemangat tinggi untuk memberi perkhidmatan yang terbaik kepada semua pelanggan kami – setiap masa pada setiap isian.

Kami mengalu-alukan rakan niaga yang memenuhi syarat-syarat berikut untuk menjadi pengusaha stesen kami:

 • Warganegara Malaysia.
 • Berusia antara 25 – 45 tahun.
 • Hendaklah bersedia untuk menguruskan stesen servis 24 jam sehari sebagai pemilik tunggal sepenuh masa, serta bertanggungjawab di atas segala urusan.
 • Minimum pendidikan SPM. Pemegang ijazah juga digalakan memohon.
 • Mahir menggunakan komputer dan arif dalam bidang kewangan.
 • Hendaklah mengutamakan pelanggan dan perkhidmatan. Pengalaman di dalam bidang perkhidmatan adalah satu keutamaan.
 • Mempunyai rekod kewangan yang baik dengan Jaminan Bank berjumlah RM150,000 – RM200,000 dan modal perniagaan berjumlah RM500,000 – RM700,000.
 • Boleh menghadiri program latihan sepenuh masa selama lima minggu.
 • Semua lesen pengusaha adalah tertakluk kepada kelulusan muktamad dari Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna.
 • Mempunyai komitmen dan bermotivasi tinggi.
 • BHPetrol berhak untuk menempatkan calon-calon pengusaha mengikut keupayaan mereka.

Jika anda yakin anda layak untuk menyertai kami, sila layari https://www.bhpetrol.com.my/start-a-bhpetrol-station/ untuk mendapatkan BHPetrol Dealer Recruitment Form. Hantarkan borang permohonan tersebut berserta gambar terkini melalui orange@bhpetrol.com.my Atau

Permohonan Pengusaha Stesen Servis
Boustead Petroleum Marketing Sdn Bhd
Tingkat 15 Surian Tower,
No. 1 Jalan PJU 7/3,
Mutiara Damansara,
47810 Petaling Jaya.

Hanya calon yang disenarai pendek sahaja akan dimaklumkan.